COVİD-19 TEDAVİ GİDERLERİNİ ALLİANZ SİGORTA ÖDÜYOR

Ülkemizde ortaya çıkan Covid-19 vakaların artışı ve belirlenen özel sağlık kurumlarının pandemi hastanesi olarak kabul edilmesiyle birlikte Covid-19 tanısı konmuş sigortalılarımızın tedavileri de bu kurumlarda yapılmaya başlanmıştır. Toplumun yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen sosyal bir marka olmanın gerekliliği ile; Sağlık branşında hizmet verdiğimiz özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi, bireysel ve kurumsal sigortalılarımızın ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde Covid-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde özel şartlarda salgın hastalığın kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına bakılmaksızın, emsal teşkil etmemek üzere, jest uygulaması kapsamında ödenecektir. Tüm yeni iş sağlık sigortalılarımız için de, mevcut rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihinden öncesine dayandığı vakalar hariç olmak üzere, bahsi geçen jest ödemesi uygulaması geçerli olacaktır. Konuyu bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla, Allianz TürkiyeHİZMETLERİMİZ  0(212)466-5050